RiskPattern.Pessimistic

RiskPattern.Pessimistic property

Olabilecek en kötü proje senaryosunda meydana gelebilecek en olası görev süresinin yüzdesini alır veya ayarlar. Varsayılan değer 125’tir; bu, belirtilen tahmini görev süresinin 4 gün olması durumunda kötümser sürenin 5 gün olacağı anlamına gelir.

public int Pessimistic { get; set; }

Ayrıca bakınız