RiskPattern.Task

RiskPattern.Task property

Bu risk modelinin uygulandığı bir proje görevi alır.

public Task Task { get; }

Ayrıca bakınız