RiskPatternCollection

RiskPatternCollection class

Örneklerini içeren bir koleksiyonu temsil eder.RiskPattern sınıf.

public class RiskPatternCollection : ICollection<RiskPattern>, IDictionary<Task, RiskPattern>

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Bu koleksiyonda bulunan öğelerin sayısını alır.
IsReadOnly { get; } Bu koleksiyonun salt okunur olup olmadığını gösteren bir değer alır; aksi takdirde, false.
Item { get; } Şunun örneğini alır:RiskPattern belirtilen görev için sınıf.

yöntemler

İsim Tanım
Add(RiskPattern) Bir örneğini eklerRiskPattern bu koleksiyona sınıf.
Clear() Bu koleksiyondaki tüm öğeleri kaldırır.
Contains(RiskPattern) Belirtilen öğe bu koleksiyonda bulunursa true döndürür; aksi halde false.
CopyTo(RiskPattern[], int) Belirtilen dizi dizininden başlayarak bu koleksiyonun öğelerini belirtilen diziye kopyalar.
GetEnumerator() Bu koleksiyon için bir numaralandırıcı döndürür.
Remove(RiskPattern) Belirli bir nesnenin ilk oluşumunu bu koleksiyondan kaldırır.

Ayrıca bakınız