Class RiskPatternCollection

RiskPatternCollection class

Örneklerini içeren bir koleksiyonu temsil eder.RiskPattern sınıf.

public class RiskPatternCollection : ICollection<RiskPattern>, IDictionary<Task, RiskPattern>

Özellikleri

İsimTanım
Count { get; }Bu koleksiyonda bulunan öğelerin sayısını alır.
IsReadOnly { get; }Bu koleksiyonun salt okunur olup olmadığını gösteren bir değer alır; aksi takdirde, false.
Item { get; }örneğini alırRiskPattern belirtilen görev için sınıf.

yöntemler

İsimTanım
Add(RiskPattern)örneğini eklerRiskPattern bu koleksiyona sınıf.
Clear()Bu koleksiyondaki tüm öğeleri kaldırır.
Contains(RiskPattern)Belirtilen öğe bu koleksiyonda bulunursa doğru döndürür; aksi takdirde, false.
CopyTo(RiskPattern[], int)Belirtilen diziden başlayarak bu koleksiyonun öğelerini belirtilen diziye kopyalar index.
GetEnumerator()Bu koleksiyon için bir numaralandırıcı döndürür.
Remove(RiskPattern)Belirli bir nesnenin ilk örneğini bu koleksiyondan kaldırır.

Ayrıca bakınız