Enum CsvTextDelimiter

CsvTextDelimiter enumeration

CSV formatı için metin sınırlayıcı.

public enum CsvTextDelimiter

değerler

İsimDeğerTanım
Comma0Virgül ayırıcı.
Semicolon1Noktalı virgül ayırıcı.
Space2Boşluk sınırlayıcı.
Tab3Sekme sınırlayıcı.

Ayrıca bakınız