CsvTextDelimiter

CsvTextDelimiter enumeration

CSV biçimi için metin sınırlayıcı.

public enum CsvTextDelimiter

değerler

İsim Değer Tanım
Comma 0 Virgül sınırlayıcı.
Semicolon 1 Noktalı virgül sınırlayıcı.
Space 2 Boşluk sınırlayıcı.
Tab 3 Sekme sınırlayıcı.

Ayrıca bakınız