DataCategory

DataCategory enumeration

CSV’ye kaydederken kullanılan veri kategorisi.

public enum DataCategory

değerler

İsim Değer Tanım
Tasks 0 Görev bilgileri.
Resources 1 Kaynak bilgileri.
Assignments 2 Atama bilgileri.

Ayrıca bakınız