Enum DataCategory

DataCategory enumeration

CSV’ye kaydederken kullanılan veri kategorisi.

public enum DataCategory

değerler

İsimDeğerTanım
Tasks0Görev bilgileri.
Resources1Kaynak bilgileri.
Assignments2Ödev bilgileri.

Ayrıca bakınız