JpegQuality

ImageSaveOptions.JpegQuality property

Bir JPEG kalitesi alır veya ayarlar. İzin verilen değer aralığı: 0..100.

public int JpegQuality { get; set; }

Ayrıca bakınız