MPPSaveOptions

MPPSaveOptions class

Proje verilerini MPP’ye kaydederken ek seçenekleri belirlemeye izin verir.

public class MPPSaveOptions

yapıcılar

İsim Tanım
MPPSaveOptions() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
ProtectionPassword { get; set; } Ortaya çıkan bir MPP dosyasını korumak için kullanılan bir parola alır veya ayarlar. Şu anda MS Project 2010 ve daha yeni biçimler için desteklenmektedir. Null değeri proje dosyasının korunmadığını gösterir.
RemoveInvalidAssignments { get; set; } MPP’ye kaydederken geçersiz kaynak atamalarının kaldırılıp kaldırılmayacağını belirten bir değer alır veya ayarlar. MS Project, her görev için boş bir kaynak ataması oluşturur. Kaydetme sırasında bunları kaldırmak için bu bayrağı true olarak ayarlayın.
WriteViewData { get; set; } MPP’ye kaydederken görünüm verilerinin yazıp yazılmayacağını belirten bir değer alır veya ayarlar. Görünüm verileri, Project.Views, Filters ve Tables koleksiyonlarını içerir.

Ayrıca bakınız