Class PageSavingArgs

PageSavingArgs class

Bu sınıf, belge sayfasının bir akışa kaydedilmesiyle ilgili veri kümesini temsil eder.

public sealed class PageSavingArgs

Özellikleri

İsimTanım
KeepStreamOpen { get; set; }İşleme rutininin devam edip etmeyeceğini belirten bir değer alır veya ayarlarStream bir sayfa yazıldıktan sonra açılır.
PageNumber { get; }Yazılacak sayfa sayısını alır.
Stream { get; set; }Sayfa yazmak için bir akış alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız