PageSavingArgs

PageSavingArgs class

Bu sınıf, belge sayfasının bir akışa kaydedilmesiyle ilgili veri kümesini temsil eder.

public sealed class PageSavingArgs

Özellikleri

İsim Tanım
KeepStreamOpen { get; set; } Oluşturma rutininin devam edip etmeyeceğini belirten bir değer alır veya ayarlarStream bir sayfa yazıldıktan sonra açıldı.
PageNumber { get; } Yazılacak sayfa sayısını alır.
Stream { get; set; } Sayfa yazmak için bir akış alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız