PdfCompliance

PdfCompliance enumeration

Çıktı dosyası için PDF uyumluluk düzeyini belirtir.

public enum PdfCompliance

değerler

İsim Değer Tanım
Pdf15 0 PDF/15 uyumluluk düzeyi.
PdfA1a 1 PDF/A-1a uyumluluk düzeyi.
PdfA1b 2 PDF/A-1b uyumluluk düzeyi.

Ayrıca bakınız