Enum PdfCompliance

PdfCompliance enumeration

Çıktı dosyası için PDF uyumluluk düzeyini belirtir.

public enum PdfCompliance

değerler

İsimDeğerTanım
Pdf150PDF/15 uyumluluk düzeyi.
PdfA1a1PDF/A-1a uyumluluk düzeyi.
PdfA1b2PDF/A-1b uyumluluk düzeyi.

Ayrıca bakınız