Class PdfDigitalSignatureDetails

PdfDigitalSignatureDetails class

PDF dijital imzası için ayrıntıları içerir.

public class PdfDigitalSignatureDetails

yapıcılar

İsimTanım
PdfDigitalSignatureDetails(X509Certificate2, string, string, DateTime, PdfDigitalSignatureHashAlgorithm)Yeni bir örneğini başlatır.PdfDigitalSignatureDetails sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
Certificate { get; set; }İmzalanacak sertifikayı alır veya ayarlar.
HashAlgorithm { get; set; }Karma algoritmayı alır veya ayarlar.
Location { get; set; }İmzalama konumunu alır veya ayarlar.
Reason { get; set; }İmzalama nedenini alır veya ayarlar.
SignatureDate { get; set; }İmza tarihini alır veya ayarlar.

Notlar

Şu anda PDF belgelerinin dijital olarak imzalanması yalnızca .NET 2.0 veya üzeri sürümlerde mevcuttur.

Ayrıca bakınız