PdfDigitalSignatureDetails

PdfDigitalSignatureDetails class

PDF dijital imzası için ayrıntıları içerir.

public class PdfDigitalSignatureDetails

yapıcılar

İsim Tanım
PdfDigitalSignatureDetails(X509Certificate2, string, string, DateTime, PdfDigitalSignatureHashAlgorithm) Yeni bir örneğini başlatırPdfDigitalSignatureDetails sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
Certificate { get; set; } İmzalanacak sertifikayı alır veya ayarlar.
HashAlgorithm { get; set; } Karma algoritmasını alır veya ayarlar.
Location { get; set; } İmzalama konumunu alır veya ayarlar.
Reason { get; set; } İmzalama nedenini alır veya ayarlar.
SignatureDate { get; set; } İmzalama tarihini alır veya ayarlar.

Notlar

Şu anda PDF belgelerini dijital olarak imzalamak yalnızca .NET 2.0 veya sonraki sürümlerde kullanılabilir.

Ayrıca bakınız