Enum PdfEncryptionAlgorithm

PdfEncryptionAlgorithm enumeration

Bir PDF belgesini şifrelemek için kullanılacak şifreleme algoritmasını belirtir.

public enum PdfEncryptionAlgorithm

değerler

İsim Değer Tanım
RC4_40 0 Bir PDF belgesini şifrelemek için kullanılacak şifreleme algoritmasını belirtir.
RC4_128 1 Bir PDF belgesini şifrelemek için kullanılacak şifreleme algoritmasını belirtir.

Ayrıca bakınız