PdfEncryptionDetails

PdfEncryptionDetails class

PDF şifrelemesi için ayrıntıları içerir.

public class PdfEncryptionDetails

yapıcılar

İsim Tanım
PdfEncryptionDetails(string, string, PdfEncryptionAlgorithm) Yeni bir örneğini başlatırPdfEncryptionDetails sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
EncryptionAlgorithm { get; set; } Şifreleme modunu alır veya ayarlar.
OwnerPassword { get; set; } Sahip parolasını alır veya ayarlar.
Permissions { get; set; } İzinleri alır veya ayarlar.
UserPassword { get; set; } Kullanıcı parolasını alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız