OwnerPassword

PdfEncryptionDetails.OwnerPassword property

Sahip parolasını alır veya ayarlar.

public string OwnerPassword { get; set; }

Notlar

Dokümanın doğru sahip parolasıyla açılması (kullanıcı parolasıyla aynı olmadığı varsayılarak) dokümana tam (sahip) erişime izin verir. Bu sınırsız erişim, belgenin parolalarını ve erişim izinlerini değiştirme özelliğini içerir.

Ayrıca bakınız