PdfEncryptionDetails

PdfEncryptionDetails constructor

Yeni bir örneğini başlatırPdfEncryptionDetails sınıf.

public PdfEncryptionDetails(string userPassword, string ownerPassword, 
    PdfEncryptionAlgorithm encryptionAlgorithm)
Parametre Tip Tanım
userPassword String Korumalı belgeleri açmaya izin veren kullanıcı şifresi.
ownerPassword String Korumalı belgelerin açılmasına izin veren sahip parolası.
encryptionAlgorithm PdfEncryptionAlgorithm buPdfEncryptionAlgorithm şifreleme algoritmasını gösteren örnek.

Ayrıca bakınız