UserPassword

PdfEncryptionDetails.UserPassword property

Kullanıcı parolasını alır veya ayarlar.

public string UserPassword { get; set; }

Notlar

Belgenin doğru kullanıcı parolasıyla açılması (veya kullanıcı parolası olmayan bir belge dosyasının açılması), belgenin şifreleme sözlüğünde belirtilen kullanıcı erişim izinlerine göre gerçekleştirilmesine ek işlemler yapılmasına olanak tanır.

Ayrıca bakınız