PdfPermissions

PdfPermissions enumeration

Bir PDF belgesine erişmek için kullanılacak izinleri belirtir.

public enum PdfPermissions

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 Bir PDF belgesine erişmek için kullanılacak izinleri belirtir.
Printing 4 Bir PDF belgesine erişmek için kullanılacak izinleri belirtir.
ModifyContents 8 Bir PDF belgesine erişmek için kullanılacak izinleri belirtir.
ContentCopy 16 Bir PDF belgesine erişmek için kullanılacak izinleri belirtir.
ModifyAnnotations 32 Bir PDF belgesine erişmek için kullanılacak izinleri belirtir.
FillIn 256 Bir PDF belgesine erişmek için kullanılacak izinleri belirtir.
ContentCopyForAccessibility 512 Bir PDF belgesine erişmek için kullanılacak izinleri belirtir.
DocumentAssembly 1024 Bir PDF belgesine erişmek için kullanılacak izinleri belirtir.
HighResolutionPrinting 2052 Bir PDF belgesine erişmek için kullanılacak izinleri belirtir.
AllowAll 65535 Bir PDF belgesine erişmek için kullanılacak izinleri belirtir.

Ayrıca bakınız