Enum PdfPermissions

PdfPermissions enumeration

Bir PDF belgesine erişim için kullanılacak izinleri belirtir.

public enum PdfPermissions

değerler

İsimDeğerTanım
None0Bir PDF belgesine erişim için kullanılacak izinleri belirtir.
Printing4Bir PDF belgesine erişim için kullanılacak izinleri belirtir.
ModifyContents8Bir PDF belgesine erişim için kullanılacak izinleri belirtir.
ContentCopy16Bir PDF belgesine erişim için kullanılacak izinleri belirtir.
ModifyAnnotations32Bir PDF belgesine erişim için kullanılacak izinleri belirtir.
FillIn256Bir PDF belgesine erişim için kullanılacak izinleri belirtir.
ContentCopyForAccessibility512Bir PDF belgesine erişim için kullanılacak izinleri belirtir.
DocumentAssembly1024Bir PDF belgesine erişim için kullanılacak izinleri belirtir.
HighResolutionPrinting2052Bir PDF belgesine erişim için kullanılacak izinleri belirtir.
AllowAll65535Bir PDF belgesine erişim için kullanılacak izinleri belirtir.

Ayrıca bakınız