PdfTextCompression

PdfTextCompression enumeration

PDF dosyasındaki resimler dışında tüm içeriğe uygulanan sıkıştırma türünü belirtir.

public enum PdfTextCompression

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 Sıkıştırma yok.
Flate 1 Düz sıkıştırma.

Ayrıca bakınız