Enum PdfTextCompression

PdfTextCompression enumeration

PDF dosyasındaki resimler hariç tüm içeriğe uygulanan sıkıştırma türünü belirtir.

public enum PdfTextCompression

değerler

İsimDeğerTanım
None0Sıkıştırma yok.
Flate1Düz sıkıştırma.

Ayrıca bakınız