SaveFileFormat

SaveFileFormat enumeration

Proje formatı seçimini kaydetmek için numaralandırma.

public enum SaveFileFormat

değerler

İsim Değer Tanım
Mpp 0 MPP biçimi.
Xml 1 XML biçimi.
Html 2 HTML biçimi.
Bmp 3 BMP biçimi.
Png 4 PNG biçimi.
Jpeg 5 JPEG biçimi.
Pdf 6 PDF biçimi.
Tiff 7 TIFF biçimi.
Xps 8 XPS biçimi.
Xaml 9 XAML biçimi.
Svg 10 SVG biçimi.
Csv 11 CSV biçimi.
Txt 12 Metin biçimi (sekmeyle ayrılmış).
Spreadsheet2003 13 Elektronik Tablo XML’si (Excel 2003).
Xlsx 14 OOXML (Office Açık XML, Excel 2007+).
PrimaveraP6Xml 15 Primavera P6 Xml biçimi.
PrimaveraXer 16 Primavera PM XER biçimi.
Mpx 17 MPX biçimi.
GdHtml 18 Proje verilerini bir dizi html tablosuna kaydetmek için HTML biçimi.

Ayrıca bakınız