SaveOptions.BarStyles

SaveOptions.BarStyles property

Örneklerin listesini alır veya ayarlar.BarStyle proje görünümünde görünen sınıf.

public List<BarStyle> BarStyles { get; set; }

Ayrıca bakınız