SaveOptions.DrawNonWorkingTime

SaveOptions.DrawNonWorkingTime property

Çalışma dışı zamanın çekilip çekilmeyeceğini gösteren bir değer alır veya ayarlar (Varsayılan değer DOĞRU’dur).

public bool DrawNonWorkingTime { get; set; }

Ayrıca bakınız