SaveOptions.FitContent

SaveOptions.FitContent property

Satır yüksekliğinin içeriğine sığması için artırılıp artırılmayacağını belirten bir değer alır veya ayarlar.

public bool FitContent { get; set; }

Ayrıca bakınız