SaveOptions.FitTimescaleToEndOfPage

SaveOptions.FitTimescaleToEndOfPage property

Bir görünümün takvim bölümünün son sayfanın sonuna (sağ tarafa) işlenmesi gerekip gerekmediğini alır veya ayarlar. Değer yanlışsa, sayfada boş bir alan olsa bile takvim bölümü tam olarak EndDate’e dönüştürülür.

public bool FitTimescaleToEndOfPage { get; set; }

Ayrıca bakınız