SaveOptions.LegendOnEachPage

SaveOptions.LegendOnEachPage property

Açıklamanın her sayfada gösterilip gösterilmeyeceğini gösteren bir değer alır veya ayarlar (Varsayılan değer DOĞRU’dur).

public bool LegendOnEachPage { get; set; }

Ayrıca bakınız