SaveOptions.MarkCriticalTasks

SaveOptions.MarkCriticalTasks property

Kritik görevlerin kırmızı renkte görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirten bir değer alır veya ayarlar (Varsayılan değer FALSE’dir).

public bool MarkCriticalTasks { get; set; }

Ayrıca bakınız