SaveOptions.PageCount

SaveOptions.PageCount property

Projenin sayfa sayısını alır veya ayarlar.

public int PageCount { get; }

Ayrıca bakınız