SaveOptions.PageSize

SaveOptions.PageSize property

İşlenecek sayfanın boyutunu alır veya ayarlar (Varsayılan değer, PageSize.A4’tür).

public PageSize PageSize { get; set; }

Ayrıca bakınız