SaveOptions.RenderToSinglePage

SaveOptions.RenderToSinglePage property

Proje grafik biçiminde kaydedildiğinde, bir projenin tek bir sayfaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini belirten bir değer alır veya ayarlar . İşlenen projenin bir sayfaya sığabilmesi için sayfa boyutu değiştirilecektir.

public bool RenderToSinglePage { get; set; }

Ayrıca bakınız