SaveOptions.TasksComparer

SaveOptions.TasksComparer property

Gantt grafiği ve Görev Sayfası grafiğindeki görevleri sıralamak için karşılaştırıcıyı alır veya ayarlar.

public IComparer<Task> TasksComparer { get; set; }

Ayrıca bakınız