SaveOptions.TasksFilter

SaveOptions.TasksFilter property

Gantt, Görev Sayfası ve Görev Kullanımı çizelgelerinde işlenen görevleri filtrelemek için kullanılan koşulu alır veya ayarlar.

public ICondition<Task> TasksFilter { get; set; }

Notlar

Değer belirtilmezse, görünmeyen görevleri kaldıran varsayılan filtre kullanılır – yani daraltılmış görevlerin alt görevleri.

Ayrıca bakınız