SaveOptions.TextStyles

SaveOptions.TextStyles property

Örneklerin listesini alır veya ayarlar.TextStyle proje görünümünde görünen sınıf.

public List<TextStyle> TextStyles { get; set; }

Ayrıca bakınız