SaveOptions.UseGradientBrush

SaveOptions.UseGradientBrush property

Gantt Chart. oluşturulurken degrade fırçasının kullanılması gerekip gerekmediğini belirten bir değer alır veya ayarlar.

public virtual bool UseGradientBrush { get; set; }

Notlar

Yalnızca Gantt şeması görünümü oluşturulduğunda uygulanabilir.

Ayrıca bakınız