SaveOptions.View

SaveOptions.View property

İşlenecek görünüm sütunlarının bir listesini alır veya ayarlar (GanttChartColumn ). Ayarlanmazsa görev kimlikleri, görev adları, başlangıç ve bitiş yalnızca işlenir. Hem Görünüm hem deViewSettingsözellikler ayarlandığında, Görünüm’deki sütunlar, ViewSettings. ‘deki sütunları geçersiz kılar

public ProjectView View { get; set; }

Ayrıca bakınız