ViewSettings

SaveOptions.ViewSettings property

Bir görünüm alır veya ayarlar (View işlemek için. Hangi görünümün PDF, HTML veya Görüntü biçimlerine kaydedileceğini açıkça belirtmek için bu seçenekleri kullanabilirsiniz. Bu özellik ayarlanırsa,PresentationFormat proje kaydedildiğinde özellik yok sayılır. Görünüm aşağıdaki ekranlardan birinden olmalıdır ((Screen )): (Gantt, TaskSheet, TaskUsage, ResourceSheet, ResourceUsage)

public View ViewSettings { get; set; }

istisnalar

istisna şart
ArgumentException set yöntemi çağrıldığında ve Screen özelliğinin desteklenmeyen değerine sahip View sınıfı örneği sağlanır.

Ayrıca bakınız