SaveTemplateOptions

SaveTemplateOptions class

Bir projeyi şablon olarak kaydederken ek seçeneklerin belirtilmesine izin verir.

public class SaveTemplateOptions

yapıcılar

İsim Tanım
SaveTemplateOptions() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
RemoveActualValues { get; set; } Bir proje şablonundaki tüm gerçek değerlerin kaldırılması gerekip gerekmediğini belirten bir değer alır veya ayarlar.
RemoveBaselineValues { get; set; } Bir proje şablonundaki tüm temel değerlerin kaldırılması gerekip gerekmediğini belirten bir değer alır veya ayarlar.
RemoveFixedCosts { get; set; } Bir proje şablonundan tüm sabit maliyetlerin kaldırılması gerekip gerekmediğini belirten bir değer alır veya ayarlar.
RemoveResourceRates { get; set; } Bir proje şablonundan kaynak oranlarının kaldırılması gerekip gerekmediğini belirten bir değer alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız