TiffCompression

TiffCompression enumeration

Sayfaları TIFF biçiminde kaydederken hangi tür sıkıştırmanın uygulanacağını belirtir.

public enum TiffCompression

değerler

İsim Değer Tanım
None 1 Sıkıştırma olmadığını belirtir.
Rle 2 RLE sıkıştırma şemasını belirtir.
Ccitt3 3 CCITT3 sıkıştırma şemasını belirtir.
Ccitt4 4 CCITT4 sıkıştırma şemasını belirtir.
Lzw 5 LZW sıkıştırma şemasını belirtir.

Ayrıca bakınız