Aspose.Tasks.Util

İçindekiler
[ ]

Kullanışlı statik yöntemler içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
And<T> Belirtilen koşullara mantıksal VE uygular.
AndAllCondition<T> Tüm koşullara mantıksal VE uygular. Örneğin: koşul1 VE koşul2 VE koşul3…
CheckCircuit Ağacın (görevlerin) bir devre içerip içermediğini kontrol eder.
ChildTasksCollector Tüm alt görevleri toplar.
FieldHelper Alanlarla faydalı işlemler sağlayan yardımcı sınıf.
ListUtils Liste işleme için yardımcı program sınıfı.
Not<T> Belirtilen koşula mantıksal NOT uygular.
RemoveTask Belirtilen görevi görev ağacından kaldırır.
TaskUtils Görevlerle faydalı işlemler sağlayan yardımcı sınıf.
TreeAlgorithmBase<T> Şunların uygulamaları için bir temel sınıfITreeAlgorithm

Arayüzler

Arayüz Tanım
IAlgorithm<T> Bir nesne listesine uygulanabilen bir algoritmayı temsil ederT .
ICondition<T> Filtreler veya arama yöntemleri tarafından kullanılabilen bir koşulu temsil eder.
ITreeAlgorithm<T> Bir nesne ağacına uygulanabilen bir algoritmayı temsil ederT .