Class AndT

And<T> class

Belirtilen koşullara mantıksal VE uygular.

public class And<T> : ICondition<T>
ParametreTanım
TYöntem arabiriminin uygulanacağı nesnenin türü.

yapıcılar

İsimTanım
And(ICondition<T>, ICondition<T>)Yeni bir örneğini başlatır.And sınıf.

yöntemler

İsimTanım
Check(T)Belirtilen nesne koşulları karşılıyorsa true değerini döndürür.

Ayrıca bakınız