Class AndAllConditionT

AndAllCondition<T> class

Mantıksal VE’yi tüm koşullara uygular. Örneğin: koşul1 VE koşul2 VE koşul3…

public class AndAllCondition<T> : ICondition<T>
ParametreTanım
TYöntem arabiriminin uygulanacağı nesnenin türü.

yapıcılar

İsimTanım
AndAllCondition(List<ICondition<T>>)Yeni bir örneğini başlatır.AndAllCondition sınıf.

yöntemler

İsimTanım
Check(T)Belirtilen nesne koşulları karşılıyorsa true değerini döndürür.

Ayrıca bakınız