Class CheckCircuit

CheckCircuit class

Bir devre içerip içermediğini (görevlerin) ağacını kontrol eder.

public class CheckCircuit : TreeAlgorithmBase<Task>

yapıcılar

İsimTanım
CheckCircuit()Yeni bir örneğini başlatır.CheckCircuit sınıf.

yöntemler

İsimTanım
override Alg(Task, int)Belirtilen nesnenin zaten işlenip işlenmediğini kontrol edin.
virtual PostAlg(Task, int)
virtual PreAlg(Task, int)

Ayrıca bakınız