CheckCircuit.Alg

CheckCircuit.Alg method

Belirtilen nesnenin zaten işlenip işlenmediğini kontrol edin.

public override void Alg(Task el, int level)
ParametreTipTanım
elTaskİşlenecek itiraz.
levelInt32Ağaç düğümü seviyesi.

Ayrıca bakınız