CheckCircuit.CheckCircuit

CheckCircuit constructor

Yeni bir örneğini başlatır.CheckCircuit sınıf.

public CheckCircuit()

Ayrıca bakınız