Class ChildTasksCollector

ChildTasksCollector class

Tüm alt görevleri toplar.

public class ChildTasksCollector : TreeAlgorithmBase<Task>

yapıcılar

İsimTanım
ChildTasksCollector()Yeni bir örneğini başlatır.ChildTasksCollector sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
Tasks { get; }Toplanan alt nesnelerin (görevlerin) bir listesini alır.

yöntemler

İsimTanım
override Alg(Task, int)Belirtilen nesneyi işler.
virtual PostAlg(Task, int)
virtual PreAlg(Task, int)

Ayrıca bakınız