FieldHelper.GetDefaultTaskFieldTitle

FieldHelper.GetDefaultTaskFieldTitle method

Belirli görev alanının varsayılan başlığını döndürür.

public static string GetDefaultTaskFieldTitle(TaskKey taskKey)
ParametreTipTanım
taskKeyTaskKeyVarsayılan bir başlık almak için görev alanı.

Geri dönüş değeri

Belirli bir görev alanının varsayılan başlığı, eğer alan MS Project’in görünümünde görüntülenebiliyorsa, aksi halde null.

Ayrıca bakınız