Interface IAlgorithmT

IAlgorithm<T> interface

Bir nesne listesine uygulanabilen bir algoritmayı temsil ederT .

public interface IAlgorithm<in T>
ParametreTanım
TYöntem arabiriminin uygulanacağı nesnenin türü.

yöntemler

İsimTanım
Alg(T, int)Listedeki bir nesneyi işler. sonra arandıPreAlg ;
PostAlg(T, int)Bir nesne işlendikten sonra çağrılır.
PreAlg(T, int)Bir nesne işlenmeden önce çağrılır.

Ayrıca bakınız