IAlgorithm1.Alg

IAlgorithm<T>.Alg method

Listedeki bir nesneyi işler. sonra arandıPreAlg ;

public void Alg(T el, int index)
ParametreTipTanım
elTİşlenmiş nesne.
indexInt32Nesnenin dizini.

Ayrıca bakınız