IAlgorithm1.PostAlg

IAlgorithm<T>.PostAlg method

Bir nesne işlendikten sonra çağrılır.

public void PostAlg(T el, int index)
ParametreTipTanım
elTİşlenmiş nesne.
indexInt32Nesnenin dizini.

Ayrıca bakınız