IAlgorithm1.PreAlg

IAlgorithm<T>.PreAlg method

Bir nesne işlenmeden önce çağrılır.

public void PreAlg(T el, int index)
ParametreTipTanım
elTİşlenmiş nesne.
indexInt32Nesnenin dizini.

Ayrıca bakınız