Interface IConditionT

ICondition<T> interface

Filtreler veya arama yöntemleri tarafından kullanılabilen bir koşulu temsil eder.

public interface ICondition<in T>
ParametreTanım
TYöntem arabiriminin uygulanacağı nesnenin türü.

yöntemler

İsimTanım
Check(T)Belirtilen nesne koşulları karşılıyorsa true değerini döndürür.

Ayrıca bakınız