ICondition1.Check

ICondition<T>.Check method

Belirtilen nesne koşulları karşılıyorsa true değerini döndürür.

public bool Check(T el)
ParametreTipTanım
elTKontrol edilecek nesne.

Geri dönüş değeri

Nesne koşulları karşılıyorsa doğrudur.

Ayrıca bakınız