Interface ITreeAlgorithmT

ITreeAlgorithm<T> interface

Bir nesne ağacına uygulanabilen bir algoritmayı temsil ederT .

public interface ITreeAlgorithm<in T>
ParametreTanım
TYöntem arabiriminin uygulanacağı nesnenin türü.

yöntemler

İsimTanım
Alg(T, int)Bir ağacın düğümünü işler.
PostAlg(T, int)Bir ağacın düğümü işlendikten sonra çağrılır.
PreAlg(T, int)Bir ağacın düğümü işlenmeden önce çağrılır.

Ayrıca bakınız